آموزشها و نکات برنامه نویسی نیوک

در این بخش در مورد هوکها، فی.لت.ر ها و اکشنها و نحوه عملکردشون در نیوک بحث و تبادل نظر می شود.
نمایه کاربر
iman64
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 3479
تاریخ عضویت: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶, ۸:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: ایران سرافراز - بوشهر - دلوار
تشکر کرده: 397 دفعه
تشکر شده: 4754 دفعه

آموزشها و نکات برنامه نویسی نیوک

پست توسط iman64 »

در این قسمت آموزشهای مربوط به برنامه نویسی و ترفندهای به کار رفته در هسته نیوک قرار خواهد گرفت.


Phpnuke.ir
نمایه کاربر
iman64
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 3479
تاریخ عضویت: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶, ۸:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: ایران سرافراز - بوشهر - دلوار
تشکر کرده: 397 دفعه
تشکر شده: 4754 دفعه

آموزشها و نکات برنامه نویسی نیوک - لیست هوکها - فی.لت.ر ها

پست توسط iman64 »

در نسخه 8.4.3 با افزوده شدن سیستم هوک نحولی بزرگ در انعطاف پذیری نیوک رخ داده. من تو این پست لیست اکشنها و فیلترهایی که در سراسر نیوک جایگذاری شده رو میزارم. امیدوارم گره از کار خیلیها باز کنه:

modules_have_comments
get_post_link
modules_comments_table_data
modules_boxes_parts
modules_have_reports
set_page_title
admin_top_menus
admin_alert_messages
admin_alert_messages_after
global_contents
comments_form
csrf_valid_urls
site_headers
make_pass_filter
get_all_permissions
permissions_allow_to_view
permissions_disallow_message
title_filter
info_box_filter
unique_post_slug
db_error_filter
admin_blocks_box
boxes_filter
blocks_filter
wysiwyg_textarea_toolbar
wysiwyg_textarea_extraPlugins
wysiwyg_textarea_plugins_configs
wysiwyg_textarea
codereplace_filter
paginate_filter
correct_url_filter
suspend_template_filter
nuketimes_filter
rating_load_filter
LinkToGT_filter
parse_GT_link_filter
old_links_check
get_url_contents_after
get_rss_contents_filter
mt_cloud_tag_filter
array_sort_by_values_filter
phpnuke_array_change_key_filter
site_breadcrumb
breadcrumb_html
get_form_token_filter
modules_categories_link
category_link_filter
pn_nav_menu_filter
mb_word_wrap_filter
site_header_meta
get_theme_media_function
site_theme_headers
site_headers_after
microdata_json
set_current_language
set_languages_data
set_all_post_types
preview_post_row
preview_post
post_validation_rules
post_filter_rules
post_fields_parse
post_micro_data_parse
post_tags_parse
post_get_categories_cacheData
post_set_article_fields
post_set_meta_fields
post_form_image_parse
post_form_scripts
bulid_meta_fields
post_after_inputs
post_form_after
article_change_admin_form
post_position_inputs
post_vars_parse
post_link_gen
get_article_image
select_months_header_meta
votetype_set
posts_rows_parse
post_meta_parse
post_info_parse
parse_post_gt_links
parse_post_links
post_module_name_title
post_tags
post_subcats
post_index_query_set
post_index_query_params
posts_contents_before
posts_contents_after
posts_linkto
posts_meta_url
posts_paginations
posts_header_meta
posts_contents
post_more_query_set
post_more_query_params
post_more_pagetitle
post_more_allow_to_view
post_more_article_pass
post_more_article_info
post_more_meta_tags
post_more_boxes_contents
posts_archive_meta_url
posts_archive_meta_tags
post_archive_contents
post_categories_meta_tags
post_categories_contents
credits_admin_menu
credits_admin_main
credits_admin_users_op
user_credits_allowed
credit_get_gateways_list
credits_get_type_desc
credits_get_type_color
credits_get_type_icon
credits_view_details
credits_list_where
credits_list_params
credits_list_rows
credits_currencies
credits_settings_contents
credits_form_contents
credits_list_contents
credits_list_header_meta
credits_order_data
credits_edit_header_meta
credits_order_data_form
credits_after_deposit
credits_order_data_response
credits_response
credits_after_charge
credits_before_withdrow
get_feed_data
sitemap_misc
sitemap_modules
sitemap_others
feedback_header_meta
modules_search_data
search_header_meta
modules_statistics_data
select_statistics_header_meta
main_statistics
select_statistics_adv_header_meta
advanced_statistics
pollslist
surveys_header_meta
poll_show
login_sign_up_header_meta
userinfo_header_meta
userinfo_data
users_info_ops
users_info_items
userinfo_output
users_login_submit_result
users_login_errors
users_login_seccode
user_login_form
login_header_meta
register_email_activatation_header_meta
users_registre_validation_rules
users_registre_filter_rules
users_registre_check_fields
users_register_insert_query
users_register_ok
users_register_seccode
users_register_form
register_header_meta
logout_header_meta
users_reset_password_result
users_reset_password_number
users_reset_password
users_reset_password_form
users_edit_validation_rules
users_edit_filter_rules
users_edit_check_fields
users_edit_update_query
edit_user_header_meta
Phpnuke.ir
نمایه کاربر
iman64
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 3479
تاریخ عضویت: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶, ۸:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: ایران سرافراز - بوشهر - دلوار
تشکر کرده: 397 دفعه
تشکر شده: 4754 دفعه

آموزشها و نکات برنامه نویسی نیوک - فی.لت.ر modules_categories_link

پست توسط iman64 »

modules_categories_link
فایل

کد: انتخاب همه

    admin\modules\categories.php line 52
    includes\functions.php line 5683
    
وظیفه
    این فی.لت.ر برای جمع آوری لیست ماژولهایی هست که قراره موضوع بندی داشته باشن.
مثال

کد: انتخاب همه

function test_categories_link($modules_categories_link)
{
    $modules_categories_link['test'] = array(_TEST_NAME, "index.php?modname=test&category={CAT_NAME_URL}");
    
    return $modules_categories_link;
}
$hooks->add_filter("modules_categories_link", 'test_categories_link', 10);
 
Phpnuke.ir
نمایه کاربر
iman64
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 3479
تاریخ عضویت: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶, ۸:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: ایران سرافراز - بوشهر - دلوار
تشکر کرده: 397 دفعه
تشکر شده: 4754 دفعه

آموزشها و نکات برنامه نویسی نیوک - فی.لت.ر categories_delete_data

پست توسط iman64 »

categories_delete_data
فایل :

کد: انتخاب همه

    admin\modules\categories.php line 365
وظیفه
    این فی.لت.ر برای جمع آوری لیست اطلاعات ماژولهایی هست که قراره موضوعی از اون ماژول حذف بشه و در صورتی که اون موضوع در اون ماژول مطلب مرتبطی داشته باشه، موضوع از لیست موضوعات اون مطلب حذف میشه.
مثال

کد: انتخاب همه

function test_categories_delete_data($categories_delete_data, $module='Articles')
{
    global $pn_prefix;
    $categories_delete_data[$module] = array(
        "table"        => POSTS_TABLE,
        "col_id"    => "sid",
        "col_cats"    => array("cat", "cat_link"),
        "where"        => "post_type = 'test'",
        "recache"    => ""
    );
    return $categories_delete_data;
}
$hooks->add_filter("categories_delete_data", 'test_categories_delete_data', 10);
 
Phpnuke.ir

بازگشت به “هوک - فیلترها و اکشنها - Hooks, filters & Actions”