تنظیمات پیشنهادی PHP جهت ویرایش 8.3

در این بخش میتوانید مشکلات و سوالات مربوط به نیوک 8.3 را مطرح کنید.
نمایه کاربر
amir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 6244
تاریخ عضویت: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۸۵, ۸:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: Server room
تشکر کرده: 343 دفعه
تشکر شده: 4052 دفعه

تنظیمات پیشنهادی PHP جهت ویرایش 8.3

پست توسط amir »

با سلام
در زیر مشخصات مورد نیاز جهت نصب ویرایش 8.3 رو برای شما کاربران گرامی قرار دادیم ، لازم به ذکر هست که در حالت عادی این ویرایش بر روی تنظمیات استاندارد نصب میشه اما چون یکسری موارد سرورهای مختلف محدود شده شما میتونید مشخصات PHP سرور خودتون رو با جدول زیر مقایسه کنید
برای دیدن مشخصات سرور خودتون یک فایل php با این محتوا در وب سایت خودتون آپلود و فراخنوی کنید :


کد: انتخاب همه

<?php
phpinfo();
?>


مشخصات مناسب :


Directive

Local Value

Master Value
[TABLE][TR][/TR][TR][TD]
allow_call_time_pass_reference[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
allow_url_fopen[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
allow_url_include[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
always_populate_raw_post_data[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
arg_separator.input[/TD][TD]
&[/TD][TD]
&[/TD][/TR][TR][TD]
arg_separator.output[/TD][TD]
&[/TD][TD]
&[/TD][/TR][TR][TD]
asp_tags[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
auto_append_file[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
auto_globals_jit[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
auto_prepend_file[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
browscap[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
default_charset[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
default_mimetype[/TD][TD]
text/html[/TD][TD]
text/html[/TD][/TR][TR][TD]
define_syslog_variables[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
disable_classes[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
disable_functions[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
display_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
display_startup_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
doc_root[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
docref_ext[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
docref_root[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
enable_dl[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
error_append_string[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
error_log[/TD][TD]
error_log[/TD][TD]
error_log[/TD][/TR][TR][TD]
error_prepend_string[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
error_reporting[/TD][TD]
6135[/TD][TD]
6135[/TD][/TR][TR][TD]
expose_php[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
extension_dir[/TD][TD]
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613[/TD][TD]
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613[/TD][/TR][TR][TD]
file_uploads[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.bg[/TD][TD]
#FFFFFF[/TD][TD]
#FFFFFF[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.comment[/TD][TD]
#FF8000[/TD][TD]
#FF8000[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.default[/TD][TD]
#0000BB[/TD][TD]
#0000BB[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.html[/TD][TD]
#000000[/TD][TD]
#000000[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.keyword[/TD][TD]
#007700[/TD][TD]
#007700[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.string[/TD][TD]
#DD0000[/TD][TD]
#DD0000[/TD][/TR][TR][TD]
html_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_repeated_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_repeated_source[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_user_abort[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
implicit_flush[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
include_path[/TD][TD]
.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php[/TD][TD]
.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php[/TD][/TR][TR][TD]
log_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
log_errors_max_len[/TD][TD]
1024[/TD][TD]
1024[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_gpc[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_runtime[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_sybase[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
mail.force_extra_parameters[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
max_execution_time[/TD][TD]
30[/TD][TD]
30[/TD][/TR][TR][TD]
max_file_uploads[/TD][TD]
20[/TD][TD]
20[/TD][/TR][TR][TD]
max_input_nesting_level[/TD][TD]
64[/TD][TD]
64[/TD][/TR][TR][TD]
max_input_time[/TD][TD]
60[/TD][TD]
60[/TD][/TR][TR][TD]
memory_limit[/TD][TD]
32M[/TD][TD]
32M[/TD][/TR][TR][TD]
open_basedir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
output_buffering[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
output_handler[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
post_max_size[/TD][TD]
8M[/TD][TD]
8M[/TD][/TR][TR][TD]
precision[/TD][TD]
12[/TD][TD]
12[/TD][/TR][TR][TD]
realpath_cache_size[/TD][TD]
16K[/TD][TD]
16K[/TD][/TR][TR][TD]
realpath_cache_ttl[/TD][TD]
120[/TD][TD]
120[/TD][/TR][TR][TD]
register_argc_argv[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
register_globals[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
register_long_arrays[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
report_memleaks[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
report_zend_debug[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_exec_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_gid[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_include_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
sendmail_from[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
sendmail_path[/TD][TD]
/usr/sbin/sendmail -t -i[/TD][TD]
/usr/sbin/sendmail -t -i[/TD][/TR][TR][TD]
serialize_precision[/TD][TD]
100[/TD][TD]
100[/TD][/TR][TR][TD]
short_open_tag[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
SMTP[/TD][TD]
localhost[/TD][TD]
localhost[/TD][/TR][TR][TD]
smtp_port[/TD][TD]
25[/TD][TD]
25[/TD][/TR][TR][TD]
sql.safe_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
track_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
unserialize_callback_func[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
upload_max_filesize[/TD][TD]
2M[/TD][TD]
2M[/TD][/TR][TR][TD]
upload_tmp_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
user_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
variables_order[/TD][TD]
EGPCS[/TD][TD]
EGPCS[/TD][/TR][TR][TD]
xmlrpc_error_number[/TD][TD]
0[/TD][TD]
0[/TD][/TR][TR][TD]
xmlrpc_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
y2k_compliance[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
zend.ze1_compatibility_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][/TABLE]Directive

Local Value

Master Value
[TABLE][TR][/TR][TR][TD]
mysql.allow_persistent[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.connect_timeout[/TD][TD]
60[/TD][TD]
60[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_host[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_password[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_port[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_socket[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_user[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.max_links[/TD][TD]
Unlimited[/TD][TD]
Unlimited[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.max_persistent[/TD][TD]
Unlimited[/TD][TD]
Unlimited[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.trace_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][/TABLE]


از ارسال پست های تبلیغاتی در انجمن های نیوک فارسی خودداری فرمایید.

بازگشت به “[8.3] پشتیبانی - phpNuke Support Forum”