نام فایل نسخه توضیحات مجموع دریافت ها اندازه فایل دانلود
 phpnuke 8.4.1 نسخه phpNuke 8.4.1
آپلود: جمعه 25 آبان 1397, 11:48 am
آخرین تغییرات: جمعه 25 آبان 1397, 11:48 am
1033 18.12 MB
 phpNuke 8.4.0 نسخه phpNuke 8.4.0
آپلود: شنبه 12 خرداد 1397, 3:22 pm
آخرین تغییرات: شنبه 12 خرداد 1397, 3:44 pm
1115 21.76 MB
 phpNuke 8.3.7 نسخه قبلی phpNuke , آخرین نسخه از سری 8.3
آپلود: شنبه 12 خرداد 1397, 10:34 pm
آخرین تغییرات: شنبه 12 خرداد 1397, 10:34 pm
1075 15.09 MB