جستجو  

آموزشهای HTML , آموزش HTMLقسمت نهم


آشنايي با تگ Head و خصوصيات آن

تگ head چيست ؟


head قسمتي از وب سايت است که مواردي ماننده اطلاعاتي در زمينه فعاليت وب سايت ، وارد کردن اسکريپت ها و استايل ها و ... را شامل ميشود تگ هاي زير ميتوانند درون قسمت head يک وب سايت قرار بگيرند


<title> , <base> , <link> , <meta> , <script> , <style>


  1. <title>

با استفاده از اين تگ مي توانيد سرفصل وب سايت خود را معرفي نماييد از کاربردها و مزاياي اين تگ ميتوان به
  • نمايش محتواي اين تگ به عنوان سر تيتر وب سايت شما بر بالاي پنجره مرورگر
  • قرار گرفتن محتوايات و مقدار اين تگ در ليست علاقه منديهاي ثبت شده توسط کاربر در مرورگر
  • نمايش مقدار اين تگ در نتايج موتور هاي جستجو
<html>
<head>
    <title>phpnuke</title>

</head>

<body>

<p> مرجع نيوک فارسي</p>

</body>
</html>تگ <base>

با استفاده از اين تگ ميتوانيد ادرس defualt لينک هاي خود و يا خاصيت target انها را مشخص کنيد<head>

<base href="http://phpnuke.ir/image/" />
<base target="_blank" />

</head>


تگ <link>

از اين تگ براي وارد کردن resource ها و منابع خارجي به صفحات وب استفاده ميشود ماننده وراد کردن style ها به صفحات وب

<head>
<link rel="stylesheet" href="style/stylesheet.css"type="text/css">
</head>


تگ <style>

در مورد اين تگ و نحوه استفاده از ان هم قبلا صحبت کرده بوديم و در اينجا به يک مثال اکتفا ميکنيم.


<head>
<style type="text/css"> body {background-color:yellow} p {color:blue}
</style>
</head>


تگ <script>

از اين تگ براي تعريف نمودن client-side script ماننده JavaScript در صفحات وب استفاده ميشود استفاده از اين تگ ها در خارج از تگ mete نيز صورت ميگيرد که در اين مورد توضيح بيشتري را خواهيم دادتگ <meta>

با استفاده از اين تگ ميتوانيد توضيحاتي را در مورد وب سايت خود به موتورهاي جستجو ارائه کنيد و انها را بهتر در شناخت وب سايت خود کمک کنيد

<meta name="KEYWORDS" content="Php-nuke, نيوک فارسي, قالب, بلوک, مشهدتيم">
<meta name="DESCRIPTION" content="PHPNuke.ir">
نگ meta چيست و نحوه تنظيم آن چگونه است ؟

ميتوان تگ <meta> را خلاصه اي از مطالب يک وب سايت دانست که شامل توضيحاتي کوتاه در مورد وب سايت و محتويات ان ، کلمات کليدي براي کمک به موتور هاي جستجو و همچنين کاربران پيدا کرد مطالب مورد نظر است

فوايد تگ meta و نحوه تنظيم آن چگونه است ؟

تگ <meta> در ظاهر در صفحات وب نمايش داد نميشود و البته ميتوان به راحتي انها را با source code سند هاي HTML و مابين تگ <head> پيدا نمود به طور معمول تگهاي <meta> براي ارئه توضيحاتي در باره

محتويات وب سايت ، کلمات کليدي ، به وجود آوردنده وب سايت ، تاريخ اخرين ويرايش و .. به کار برد

رعايت کردن نکات زير ميتواند در تايين و تنظيم محتواي تگهاي <meta> مفيد باشد

  • بهتر است مقادير keyword , description , title براي هر صفحه وب سايت به صورت مجزا و با توجه به محتويات ان صفحه وب تعيين گردد و از تکرار ان در همه صفحات وب به صورت يکسان خود داري شود
  • بهتر است بين کلمات مورد استفاده در keyword , description , title يک رابطه منطقي موجود باشد و از کلمات تکراري کمتر استفاده شود
  • و در نهايت اينکه محتوايات تگهاي <meta> حتما بايد به روشني بيانگر محتويات محتويات ان صفحه وب باشد

    

<head>
    <meta name="KEYWORDS" content="Php-nuke, نيوک فارسي, قالب, بلوک, مشهدتيم">
    <meta name="DESCRIPTION" content="PHPNuke.ir">
    <meta name="suthor" content="admin phpnuke"/>
    <title>PHP-Nuke </title>
    </head>تفاوت مابين تگهاي meta با خاصيت HTTP-EQULV و NAME ؟


اگر شما به جاي

<meta name="..."> از <meta HTTP-EQUIV=".."> استفاده نماييد نشان دهنده اين موضوع است که محتويات اين تگ <meta> به عنوان HTTP headers ارسال ميشود