هاست ویژه 1 گیگ

دامین
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • بی نهایت پایگاه داده
 • بی نهایت Email POP
 • بعلاوه ثبت یک دامین .com یا ...
 • نصب نیوک 8.4
107500 تومانبیشتر

پک نقره ای

دامین
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • بی نهایت پایگاه داده
 • بی نهایت Email POP
 • بعلاوه ثبت یک دامین .com یا ...
 • نصب نیوک 8.4
78500 تومانبیشتر

پک طلایی

دامین
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • بی نهایت پایگاه داده
 • بی نهایت Email POP
 • بعلاوه ثبت یک دامین .com یا ...
 • نصب نیوک 8.4
84500 تومانبیشتر

پک پلاتین

دامین
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • بی نهایت پایگاه داده
 • بی نهایت Email POP
 • بعلاوه ثبت یک دامین .com یا ...
 • نصب نیوک 8.4
94500 تومانبیشتر
Processor #1 Vendor: GenuineIntelProcessor #1 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #1 speed: 1600.089 MHz
Processor #1 cache size: 4096 KB

Processor #2 Vendor: GenuineIntel
Processor #2 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #2 speed: 1600.089 MHz
Processor #2 cache size: 4096 KB

Processor #3 Vendor: GenuineIntel
Processor #3 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #3 speed: 1600.089 MHz
Processor #3 cache size: 4096 KB

Processor #4 Vendor: GenuineIntel
Processor #4 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #4 speed: 1600.089 MHz
Processor #4 cache size: 4096 KB

Processor #5 Vendor: GenuineIntel
Processor #5 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #5 speed: 1600.089 MHz
Processor #5 cache size: 4096 KB

Processor #6 Vendor: GenuineIntel
Processor #6 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #6 speed: 1600.089 MHz
Processor #6 cache size: 4096 KB

Processor #7 Vendor: GenuineIntel
Processor #7 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #7 speed: 1600.089 MHz
Processor #7 cache size: 4096 KB

Processor #8 Vendor: GenuineIntel
Processor #8 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
Processor #8 speed: 1600.089 MHz
Processor #8 cache size: 4096 KB

RAM :4145688k

System info : CentOS
Direct Admin Final

تبلیغات متنی