تنظیمات پیشنهادی PHP جهت ویرایش 8.3

سئوالات متداول نسخه 8.3
نمایه کاربر
amir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست: 6228
تاریخ عضویت: شنبه 21 بهمن 1385, 12:00 am
محل اقامت: Server room
تشکر کرده: 354 دفعه
تشکر شده: 4118 دفعه
تماس:

تنظیمات پیشنهادی PHP جهت ویرایش 8.3

پست توسط amir » یک شنبه 15 اسفند 1389, 1:41 am

با سلام
در زیر مشخصات مورد نیاز جهت نصب ویرایش 8.3 رو برای شما کاربران گرامی قرار دادیم ، لازم به ذکر هست که در حالت عادی این ویرایش بر روی تنظمیات استاندارد نصب میشه اما چون یکسری موارد سرورهای مختلف محدود شده شما میتونید مشخصات PHP سرور خودتون رو با جدول زیر مقایسه کنید
برای دیدن مشخصات سرور خودتون یک فایل php با این محتوا در وب سایت خودتون آپلود و فراخنوی کنید :


کد: انتخاب همه

<?php
phpinfo();
?>


مشخصات مناسب :


Directive

Local Value

Master Value
[TABLE][TR][/TR][TR][TD]
allow_call_time_pass_reference[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
allow_url_fopen[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
allow_url_include[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
always_populate_raw_post_data[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
arg_separator.input[/TD][TD]
&[/TD][TD]
&[/TD][/TR][TR][TD]
arg_separator.output[/TD][TD]
&[/TD][TD]
&[/TD][/TR][TR][TD]
asp_tags[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
auto_append_file[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
auto_globals_jit[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
auto_prepend_file[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
browscap[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
default_charset[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
default_mimetype[/TD][TD]
text/html[/TD][TD]
text/html[/TD][/TR][TR][TD]
define_syslog_variables[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
disable_classes[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
disable_functions[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
display_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
display_startup_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
doc_root[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
docref_ext[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
docref_root[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
enable_dl[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
error_append_string[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
error_log[/TD][TD]
error_log[/TD][TD]
error_log[/TD][/TR][TR][TD]
error_prepend_string[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
error_reporting[/TD][TD]
6135[/TD][TD]
6135[/TD][/TR][TR][TD]
expose_php[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
extension_dir[/TD][TD]
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613[/TD][TD]
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613[/TD][/TR][TR][TD]
file_uploads[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.bg[/TD][TD]
#FFFFFF[/TD][TD]
#FFFFFF[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.comment[/TD][TD]
#FF8000[/TD][TD]
#FF8000[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.default[/TD][TD]
#0000BB[/TD][TD]
#0000BB[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.html[/TD][TD]
#000000[/TD][TD]
#000000[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.keyword[/TD][TD]
#007700[/TD][TD]
#007700[/TD][/TR][TR][TD]
highlight.string[/TD][TD]
#DD0000[/TD][TD]
#DD0000[/TD][/TR][TR][TD]
html_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_repeated_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_repeated_source[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
ignore_user_abort[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
implicit_flush[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
include_path[/TD][TD]
.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php[/TD][TD]
.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php[/TD][/TR][TR][TD]
log_errors[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
log_errors_max_len[/TD][TD]
1024[/TD][TD]
1024[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_gpc[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_runtime[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
magic_quotes_sybase[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
mail.force_extra_parameters[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
max_execution_time[/TD][TD]
30[/TD][TD]
30[/TD][/TR][TR][TD]
max_file_uploads[/TD][TD]
20[/TD][TD]
20[/TD][/TR][TR][TD]
max_input_nesting_level[/TD][TD]
64[/TD][TD]
64[/TD][/TR][TR][TD]
max_input_time[/TD][TD]
60[/TD][TD]
60[/TD][/TR][TR][TD]
memory_limit[/TD][TD]
32M[/TD][TD]
32M[/TD][/TR][TR][TD]
open_basedir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
output_buffering[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
output_handler[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
post_max_size[/TD][TD]
8M[/TD][TD]
8M[/TD][/TR][TR][TD]
precision[/TD][TD]
12[/TD][TD]
12[/TD][/TR][TR][TD]
realpath_cache_size[/TD][TD]
16K[/TD][TD]
16K[/TD][/TR][TR][TD]
realpath_cache_ttl[/TD][TD]
120[/TD][TD]
120[/TD][/TR][TR][TD]
register_argc_argv[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
register_globals[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
register_long_arrays[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
report_memleaks[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
report_zend_debug[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_exec_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_gid[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
safe_mode_include_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
sendmail_from[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
sendmail_path[/TD][TD]
/usr/sbin/sendmail -t -i[/TD][TD]
/usr/sbin/sendmail -t -i[/TD][/TR][TR][TD]
serialize_precision[/TD][TD]
100[/TD][TD]
100[/TD][/TR][TR][TD]
short_open_tag[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
SMTP[/TD][TD]
localhost[/TD][TD]
localhost[/TD][/TR][TR][TD]
smtp_port[/TD][TD]
25[/TD][TD]
25[/TD][/TR][TR][TD]
sql.safe_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
track_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
unserialize_callback_func[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
upload_max_filesize[/TD][TD]
2M[/TD][TD]
2M[/TD][/TR][TR][TD]
upload_tmp_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
user_dir[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
variables_order[/TD][TD]
EGPCS[/TD][TD]
EGPCS[/TD][/TR][TR][TD]
xmlrpc_error_number[/TD][TD]
0[/TD][TD]
0[/TD][/TR][TR][TD]
xmlrpc_errors[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][TR][TD]
y2k_compliance[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
zend.ze1_compatibility_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][/TABLE]Directive

Local Value

Master Value
[TABLE][TR][/TR][TR][TD]
mysql.allow_persistent[/TD][TD]
On[/TD][TD]
On[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.connect_timeout[/TD][TD]
60[/TD][TD]
60[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_host[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_password[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_port[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_socket[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.default_user[/TD][TD]
no value[/TD][TD]
no value[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.max_links[/TD][TD]
Unlimited[/TD][TD]
Unlimited[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.max_persistent[/TD][TD]
Unlimited[/TD][TD]
Unlimited[/TD][/TR][TR][TD]
mysql.trace_mode[/TD][TD]
Off[/TD][TD]
Off[/TD][/TR][/TABLE]


قفل شده قفل شده

بازگشت به “سئوالات متداول”