حمایت مالی - مرجع نیوک فارسی

با توجه به اینکه سالهاست مرجع نیوک ارسی به ارائه رایگان افزونه های فارسی  برای نیوک پرداخته است و بصورت کامل ساختار توسط تیم نیوک فارسی بهینه شده و تمامی فعالیت های ساختاری نیوک جهت ارائه پکیج نیوک فارسی رایگان میباشد شما کاربر گرامی میتوانید با حمابت مالی جهت پرداخت هزینه های سرور کمک شایانی در پیشرفت نیوک فارسی نمائید. 
شماره حساب ملت  1778895790 بنام سیدامیرحسین معظمی
 
Card Number : 6104 3372 2392 6245
 
 
 
 
 

اسامی نفراتی که در دوره چهارم باری کرده اند :

1 - احمد رضا امینیمرجع نیوک فارسی - مشهدتیم